[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4688: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4690: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4691: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4692: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
.: Reforma în Sănătate :. • Vezi subiect - Prezentarea sintetică a noului Proiect de Lege privind organ

Prezentarea sintetică a noului Proiect de Lege privind organ

Prezentarea sintetică a noului Proiect de Lege privind organ

Mesajde RiSAdmin » 02 Iul 2012, 12:32

În prezent, sistemul sanitar din România este reglementat prin Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare, act
normativ structurat pe domenii, in XVII titluri. Necesitatea unei noi reglementări este
evidenţiată atât de numeroasele modificări care au fost necesare a fi realizate pentru
acest act normativ, cât şi de disfuncţionalităţile apărute şi amplificate în sistemul de
românesc sănătate.
Consultările şi dezbaterile ample şi extensive organizate de Ministerul Sănătăţii
începând cu luna ianuarie 2012 au permis conturarea unui nou cadru fundamental de
organizare şi funcţionare a sănătăţii româneşti, prezentat în actualul proiect, care este
inclus ca şi condiţionalitate în acordurile României cu instituţiile financiare internaţionale
(FMI, BM şi UE).
În urma consultărilor s-au desprins următoarele principii care stau la baza noul
proiect:
- Menţinerea controlului statului asupra sistemului de sănătate
- Garantarea unei reţele publice de asistenţă medicală. Asigurarea asistenţei
medicale la toate nivelele
- Garantarea utilizării fondurile colectate numai în sistemul de sănătate
- Descentralizare: eliminarea monopolului CNAS în contractarea serviciilor de
sănătate şi delegarea de atribuţii ale MS
- Solidaritate: toţi cetăţenii trebuie să contribuie, direct sau indirect, la fondul de
asigurări de sănătate. Pentru categoriile defavorizate, plata contribuţiilor să fie
suportată indirect, de la bugetul de stat
- Competiţie: introducerea unor mecanisme competitive care să stimuleze
utilizarea eficientă a fondurilor în sistemul sanitar
- Definirea pachetului de servicii de sănătate de bază
- Creşterea accesibilităţii la serviciile medicale şi posibilitatea de alegere a
asiguratorului

Propunerea legislativă are in vedere în primul rând, reducerea dezechilibrului
financiar şi redesenarea organizatorică şi funcţională a întregului sistem sanitar.
Proiectul de lege propune un model care să crească baza de colectare a contribuţiilor
de asigurări de sănătate, să să asigure utilizarea eficientă a rersurselor financiare,
păstrând, pe cât posibil, eforturile contribuabililor în actualele limite.
Proiectul de lege este structurat pe 14 titluri care reglementeaza urmatoarele
aspecte :

1. TITLUL I - Sănătate publică
- stabileşte principalele autorităţi din sistemul de sănătate publică şi care sunt
atribuţiile acestora
- creşterea capacităţii de control şi a responsabilităţiilor de monitorizare atât la nivelul
Ministerului Sănătăţii cât şi la nivelul autorităţilor deconcentrate de sănătate publică, în
cadrul unui proces de descentralizare prin delegarea atribuţiilor de la structurile
centrale.
- înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Sănătate Publică, cu rol in coordonarea
politicilor si actiunilor cu impact asupra sanatatii populatiei, format din reprezentanti ai
administratiei publice centrale (ministere si institutii guvernamentale) si ai societatii
civile.

2. TITLUL II Programele Naţionale de Sănătate.
- regândirea programelor naţionale de sănătate pentru eliminarea finanţării
încrucişate, în conformitate cu Raportul de evaluare funcţională al Băncii Mondiale,
astfel:
 Ministerul Sănătaţii va asigura finanţarea pentru acele acţiuni esenţiale
pentru implementarea politicilor de sănătate care nu sunt condiţionate de
calitatea de asigurat, cum sunt programele preventive, intervenţiile de
urgenţă prespitalicească şi prim ajutor, programele de tratament pentru
bolile transmisibile cu impact major asupra sănătăţii publice (de ex.:
HIV/SIDA, TBC), programe de tratament pentru patologii cu risc vital ridicat
şi costuri foarte mari (de ex.: boli rare, tratament în străinătate),
 activităţile curative pentru persoanele asigurate sunt suportate prin
sistemul de asigurări de sănătate.
- managementul programelor este realizat de către unităţile de management
organizate în structura unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii

3. TITLUL III Asistenţă medicală primară.
- asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin dezvoltarea centrelor
de permanenţă
- debirocratizarea activităţii şi extinderea competenţelor medicului de familie
- responsabilizarea medicilor de familie pentru cunoaşterea stării de sănătate a
asiguraţilor
- integrarea şi definirea conceptelor de asistenţă medicală comunitară şi
asistenţă şcolară, asigurându-se în acest fel mecanisme de acţiune coordonate şi
corelate între asistenţa primară de sănătate şi activităţile de asistenţă socială.
- înfiinţarea de echipe de asistenţă comunitară şi de echipe multidisciplinare de
asistenţă primară
- constituirea grupurilor de practică medicală prin asocierea mai multor furnizori,
care vor avea un rol esenţial în asigurarea managementul integrat al pacienţilor cu
boli cronice netransmisibile.
- furnizorilor de servicii de asistenţă medicală primară li se pot acorda facilităţi
administrative şi financiare pentru derularea în bune condiţii a activităţilor.

4. TITLUL IV Asistenta medicala ambulatorie de specialitate.
- pentru prima data, intr-o lege a sanatatii, se face referire precisa si la serviciile din
ambulatoriile de specialitate, reglementându-se modul de organizare si functionare,
finantarea, rolurile şi atribuţiile, asigurându-se astfel integrarea pe verticala intre
serviciile de medicina primara si cele spitalicesti,
- posibilitatea preluarii mai multor tipuri de servicii care sa duca la rezolvarea
cazurilor in ambulator, degrevind serviciile spitalicesti si diminuind costurile
aferente.

5. TITLUL V Spitalele.
- modificarea formei de organizare prin transformarea spitalelor în instituţii de
sănătate autofinanţate, cu autonomie financiară şi managerială, dar şi cu o
responsabilitate crescută, prin care se asigură aplicarea conceptelor moderne de
autoguvernare spitalicească şi se implementează recomandările repetate ale Băncii
Mondiale şi ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii propuse în studiile şi analizele
succesive ale sistemului spitalicesc din România.
- noua formă de organizare permite o mult mai mare libertate de actiune echipei
manageriale la toate nivelurile, de la personal (inclusiv salarizarea diferenţiată) pană la
structură şi dotare, menţinând însă caracterul public al proprietăţii şi activităţii.
- spitalele pot încheia concomitent contracte de furnizare de servicii de sănătate cu
unul sau mai multi asiguratori de sanatate, dar şi contracte de colaborare cu alţi furnizori
de servicii de sănătate, asigurând integrarea orizontală şi verticală a furnizării de
servicii de sănătate.
- pentru fondurile provenite de la bugetul de stat sau din bugetele administraţiei
publice locale sau judeţene, spitalele sunt ordonatori terţiari de credite
- pentru asigurarea de fonduri suplimentare şi pentru integrarea activităţii de
asistenţă medicală cu cea de învăţământ clinic, universităţile pot prelua
managementul unor spitale clinice
- Ministerul Sănătăţii va elabora Planul Naţional privind Spitalele şi îşi va constitui
şi va asigura managementul unei reţele strategice de spitale, pentru asigurarea
priorităţilor politicii naţionale de sănătate şi a activităţii unitare şi coordonate în asistenţa
spitalicească.

6. TITLUL VI Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi
celule de origine umană în scop terapeutic
- se stabileşte cadrul legal privind activitatea de donare şi prelevarea de organe,
ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic, precum şi de transfuzie sanguină,
donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, asigurând transpunerea
legislaţiei comunitare în acest domeniu.

7. TITLUL VII – Sistemul asigurărilor de sanatate.
- proiectul propune modificări semnificative ale modului de organizare şi funcţionare
a sistemului de asigurări de sănătate, pornind de la principalele probleme identificate în
cursul consultărilor pentru redactarea propunerii legislative, care sunt:
o finanţarea insuficientă şi utilizarea ineficientă a fondurilor din asigurările de
sănătate,
o lipsa de transparenţă în colectarea şi alocarea fondurilor,
o poziţia de monopol a CNAS în contractarea furnizorilor de servicii,
o lipsa posibilităţii de opţiune a populaţiei pentru pachetul de bază între
asiguratorii publici şi privaţi
o lipsa informării şi a posibilităţii de control a asiguraţilor asupra activităţii
asiguratorilor de sănătate.
- păstrarea şi transparentizarea actualului sistem de colectare a asigurărilor de
sănătate, cu o cotă de contribuţie nemodificată ca valoare
- baza de colectare va creşte prin contribuţia persoanelor asigurate pentru
coasiguraţi, a bugetului de stat şi a bugetului autorităţilor publice locale pentr u alte
categorii scutite
- bugetul asigurărilor obligatorii de sănătate se aprobă distinct de către
Parlament.
- introducerea asiguratorilor mutuali şi privaţi, care trebuie să îndeplinească o
serie de condiţii speciale de eligibilitate (inclusiv un număr minim de asiguraţi sau de
membri aderenţi) pentru contractarea serviciilor din pachetul de bază în sistemul
asigurărilor obligatorii de sănătate.
- descentralizarea se va realiza prin reorganizarea actualelor case judeţene de
asigurări de sănătate, într-o primă fază, în case de asigurări teritoriale, urmând a se
transforma ulterior în societăţi mutuale de asigurări de sănătate. Acestea sunt structuri
asociative, non-profit, formate din membrii care depun o adeziune la statutul societăţii
mutuale de asigurări de sănătate şi care sunt implicaţi activ în administrarea acesteia
- CNAS se reorganizează în Autoritatea Naţională de Reglementare a
Asigurărilor Obligatorii de Sănătate (ANRAOS) şi rămâne cu un rol de reglementare şi
ca un fond de distribuţie şi redistribuţie a veniturilor între asiguratorii de sănătate, în
funcţie de numărul de asiguraţi şi de riscul de boală, stabilit în funcţie de mediul de
rezidenţă, profilul demografic, vârstă, sex, natalitate, mortalitate a asiguraţilor. Se previne
astfel selecţia adversă, prin care unii asiguratori ar putea incerca să selecteze persoane
tinere si cu venituri crescute, in dauna celor varstnici, cu multiple comorbidităţi sau/şi cu
venituri reduse.
- pachetul de servicii de sănătate de bază va fi redefinit pentru acoperirea
costurilor pentru patologiile cu risc funcţional/vital şi costuri ridicate, în urma unei
analize de evaluare a tehnologiilor medicale, bazată pe dovezi ştiinţifice obiective şi pe
evaluarea cost-eficacităţii şi a impactului bugetar al serviciilor, realizată de nou-înfiinţata
Agenţie Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.
- Statul va continua să-şi exercite rolul esenţial de ocrotire a categoriilor
defavorizate ale populaţiei prin finanţarea pachetul social de servicii de sănătate.
- asigurările facultative de sănătate vor fi stimulate prin acordarea deductibilităţii
fiscale pentru angajat şi pentru angajator, contribuind la atragerea de fonduri
suplimentare în sistemul de sănătate.

8. TITLUL VIII Cardul European şi Cardul Naţional de sănătate
- cardul european conferă asiguratului dreptul de a beneficia de asistenţa medicală
necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene, altul
decât România.
- cardul naţional de asigurări obligatorii de sănătate este un card electronic, distinct
de cardul european, care se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat, pentru a
beneficia de serviciile prevăzute în PSSB.
- cardul naţional asigurări obligatorii de sănătate poate fi utilizat numai pe teritoriul
României.
- cardului naţional de asigurări obligatorii de sănătate, prin componenta sa
informatica, este parte integrantă a sistemului informatic unic integrat al asigurărilor
obligatorii de sănătate.
- cheltuielile necesare pentru producerea cardului naţional, respectiv a
documentului propriu-zis prin care se atestă calitatea de asigurat se suportă de la
bugetul de stat.

9. TITLUL IX Managementul calităţii în sistemul de sănătate.
- se creează Agenţia Naţională de Management al Calităţii in Sănătate
(ANMCS), rezultată prin reorganizarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor
(CoNAS), ca o structură în coordonarea MS, care va asigura concentrarea resurselor
existente din aceast domeniu.
- atribuţiile ANMCS :
o preia responsabilităţile actuale ale CoNAS,
o asigură elaborarea standardelor de calitate a serviciilor medicale,
precum şi implementarea mecanismelor de evaluare a tehnologiilor
medicale
o asigură evaluarea externă a calitatii serviciilor medicale, a
furnizorilor de servicii de sănătate şi a practicii profesionale.

10. TITLUl X Personalul din sistemul de sănătate.
- reglementarea statutului absolvenţilor facultăţilor de medicină
- reglementarea modului de exercitare pe teritoriul României a activităţii medicilor
din statele terţe (care nu sunt membre UE)
- o clasificare mai riguroasă a personalului încadrat în unităţile medicale, personal
care are obligaţia să asigure asistenţa medicală acordată populaţiei.
- reglementarea activităţii colegiilor medicilor şi a organizaţiilor profesionale ale
asistenţilor medicali şi stabilirea normelor de exercitare a profesiilor din sistemul de
sănătate românesc

11. TITLUL XI Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de
servicii de sănătate.
- malpraxisul este definit ca fiind eroarea profesională săvârşită în exercitarea
actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului,
implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare sau farmaceutice.
- se stabileşte implicarea asiguratorului de malpraxis şi în rezolvarea
diferendului dintre petent şi medic sau unitatea medicală (nu doar în plata
despăgubirii)
- se introduce obligativitatea de asigurare atât a prejudiciului patrimonial, cât şi a
prejudiciului moral solicitat de catre petent.

12. TITLUL XII Finanţarea unor cheltuieli de sănătate.
- majorarea cu 20% a contribuţiilor din acciză care se constituie ca venituri proprii
ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate, pentru asigurarea
fondurilor necesare acoperirii priorităţilor în sănătate publică pentru asistenţa medicală
acordată populaţiei.

13. TITLUL XIII Transparenţa şi controlul în sistemul de sănătate
- pentru prima oară un titlu al legii reglementează problematica complexă referitoare
controlul şi la activitatea de integritate prin măsuri de prevenire a fraudei şi corupţiei din
sistemul de sănătate.
- activitatea de integritate din sistemul public de sănătate este asigurată de
structura de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a structurilor deconcentrate ale
Ministerului Sănătăţii. Ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprii, ANRAOS şi
asiguratorii din sistemul de sănătate au obligaţia de a dezvolta propria structură de
prevenire a fraudei şi corupţiei din sănătate sau de a colabora cu structura de
specialitate a Ministerului Sănătăţii.
- se prevăd măsuri de creştere a transparenţei informaţiilor din sistemul de
sănătate prin prin publicarea pe site-ul unităţilor din sistemul de sănătate a datelor
referitoare la activitatea derulată
- în exercitarea funcţiei de autoritate centrală în domeniul sănătăţii publice,
Ministerul Sănătăţii, prin structura de specialitate, controlează şi sancţionează, după caz,
potrivit legii, activitatea întregului sistem de sănătate.

14. TITLUL XIV Dispoziţiile finale şi tranzitorii
- se prevăd termenele de intrare în vigoare a diferitelor titluri ale legii,
- se menţin în vigoare următoarele titlurilor din Legea nr. 95/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi legislaţia secundare elaborată în baza
acestora:
o Titlul IV “Sistemul national de medicina de urgenta si de prim
ajutor calificat” (modificat prin preluarea finanţării serviciilor de
ambulanţă la bugetul de stat)
o Titlul XVI - “Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar
Bucureşti”
o Titlul XVII “Medicamentul”.

Avatar utilizator
RiSAdmin
Site Admin
 
Mesaje: 5
Membru din: 27 Ian 2012, 16:37

Re: Prezentarea sintetică a noului Proiect de Lege privind o

Mesajde 1964 » 21 Iul 2012, 11:14

La art.21 din lege ar trebui adaugat si asuguratorii de sanatate( "unitatile si agentii economici" sunt termeni prea generali) ;la art. 22 alin. 2 lit.d, ar trebui introdus si "cercetarea judecatoreasca"; la art.39 alin.2 ar trebui introdusi si asiguratorii de sanatate( nu numai "furnizorii pubhlici sau privati de sanatate"); la art. 56 alin. 2 lit f si g nu se specifica daca sunt sau nu persoane juridice, ceea ce poate creea greutati in interpretare, ;la art. 60 ar trebui introdus si asiguratorii de sanatate; la art. 94 ar trebui introdus si "[...] se aproba de catre consiliul de administratie cu 50 %+1din voturi"; la art.98 lit e ar trebui adaugat si " achizitiile si contractele incheiate intre spital clinic si furnizori "(peste o anumita valoare), de asemenea consiliul de administratie ar trebui sa aprobe si contractele cu asiguratorii de sanatate; la art. 103 ar trebui adaugat ca nivelul salarizarii " se aproba de consiliul de administratie( nu ar trebui lasat pe seama unui manager "negocierea salariului").La art.109 alin.1 ar trebui introdus la"[...] inchiriate sau concesionate cu aprobarea consiliului de administratie unor persoane fizice autorizate si juridice care au ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale"
1964
 
Mesaje: 1
Membru din: 21 Iul 2012, 10:48

Re: Prezentarea sintetică a noului Proiect de Lege privind o

Mesajde david » 31 Iul 2012, 10:55

Buna Ziua ! La prima lectura a Proiectului De Lege sunt intalniti multi Termeni Generali . As fii curios Normele de aplicare cum o sa arate . As propune cateva puncte, si nu as vrea sa supar pe nimeni:
- tratamentele pentru dezalcolizare , a drogatilor sa fie sustinute de "cei interesati " sau de ong uri cu fonduri extrabugetare , care nu implica fondurile tuturor contribuabililor la sistemul de sanatate . Daca au existat fonduri "personale" care sa ii iroseasca indiferite moduri sa fie pusi la plata si la tratamentele de dezalcolizare si "dedrogare". Marea majoritate a celor care utilizeza stupefiante sunt contribuabili de la medie in sus in ceea ce priveste statutul financiar !!! Aceeasi politica se poate aplica (daca se doreste )si in cazul celor ce consuma alcol si stupefiante . Nu alocam fonduri pentru copii, pentru tratamentul diabetului , glaucomului etc etc etc dar alocam fonduri foarte , foarte importatnte pentru alcolisti, drogate , femei usoare .
-plata unui pachet de sanatate a tuturor cetatenilor romani , indiferent cane desfasuram activitatea in Romania sau din afara . Nici cei care au plecat la lucru in strainatate nu au plecat de bine , dar nici cei care au ramas in tara nu au ramas la superlativ . Ne mai mentionand faptul ca Reteaua de Spitale de stat din ce fonduri sunt intretinute ?????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Venim in tara platim in cel mai bun caz echivalentul a 25 -30 euro la cabinetul particular al medicului respectiv iar analizele si tot ce urmeaza le efectuam in spitalele de stat !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pe ai cui bani ????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-toti medicii , specialisti si de familie sa fie "afiliati" daca se poate spune asa , iar daca gasiti un alt termen folositil ,unei clinici sau spital privat . In aceste conditii sa se ofere si umililor de pacienti respect si sa se incheie odata pentru totdeauna cu "cersetoria "la portile prea maritilor medici!!!!!!!

Bine inteles un cuantum de 5 7 % din suma totala colectata din contributia la sanatate sa fie virata pentru diverse programe: serviciul de urgenta , cancer , glaucom etc etc.
david
 
Mesaje: 1
Membru din: 31 Iul 2012, 10:16


Înapoi la Prezentarea sintetică a noului Proiect de Lege

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron